Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Sáu, 22/09/2023 - 15:09:18
Tuần 33-34

   Lớp GD50-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-9-2023

Indesign CC  (4)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài  Ý tưởng sáng tạo cho TT trung tâm

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

02-10-2023

Indesign CC  (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

27-9-2023

Indesign CC  (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

04-10-2023

Indesign CC  (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

29-9-2023

Indesign CC  (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

06-10-2023

Indesign CC  (9)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.