Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 21/10/2023 - 10:38:43
Tuần 37-38

   Lớp GD50-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-10-2023

Kỹ thuật in (4)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

30-10-2023

Kỹ thuật in (7)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT01,Lầu 6

THỨ TƯ

25-10-2023

Kỹ thuật in (5)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

01-11-2023

Kỹ thuật in (8)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT01,Lầu 6

THỨ SÁU

27-10-2023

Kỹ thuật in (6)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

03-11-2023

Typography (1)

GV:  Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT01,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.