Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 04/11/2023 - 10:22:53
Tuần 39-40

   Lớp GD50-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-11-2023

Typography (2)

GV:  Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT01,Lầu 6

 

THỨ HAI

13-11-2023

Typography (5)

GV:  Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT01,Lầu 6

THỨ TƯ

08-11-2023

Typography (3)

GV:  Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Nộp bài Kỹ thuật in cho TT trung tâm

MT01,Lầu 6

 

THỨ TƯ

15-11-2023

Typography (6)

GV:  Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT01,Lầu 6

THỨ SÁU

10-11-2023

Typography (4)

GV:  Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT01,Lầu 6

 

THỨ SÁU

17-11-2023

Typography (7)

GV:  Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT01,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.