Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 18/11/2023 - 08:57:08
Tuần 41-42

   Lớp GD50-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-11-2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

27-11-2023

Typography (10)

GV:  Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT01,Lầu 6

THỨ TƯ

22-11-2023

Typography (8)

GV:  Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT01,Lầu 6

 

THỨ TƯ

29-11-2023

TK Lịch thiệp  (1)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT01,Lầu 6

THỨ SÁU

24-11-2023

Typography (9)

GV:  Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT01,Lầu 6

 

THỨ SÁU

01-12 -2023

TK Lịch thiệp  (2)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT01,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.