Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Sáu, 01/12/2023 - 14:25:39
Tuần 41-42

   Lớp GD50-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-12-2023

TK Lịch thiệp  (3)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT01,Lầu 6

 

THỨ HAI

11-12-2023

TK lịch thiệp  (5)

Gv: Võ Thị Khương Thảo 

Nộp bài Typography cho TT trung tâm

MT01,Lầu 6

THỨ TƯ

06-12-2023

TK Lịch thiệp  (4)

Gv: Võ Thị Khương Thảo

MT01,Lầu 6

 

THỨ TƯ

13-12-2023

Tạp chí (1)

Gv: ThS. Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài Lịch thiệp cho TT trung tâm

MT01,Lầu 6

THỨ SÁU

08-12-2023

Lớp nghỉ 

MT01,Lầu 6

 

THỨ SÁU

15-12 -2023

Tạp chí (2)

Gv: ThS. Lưu Tiến Khuynh

MT01,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.