Hôm nay, Thứ Hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
Thứ Ba, 10/10/2023 - 10:48:17
HDTN Tuần 1,2,3,4

STT

HỌ & TÊN GV

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

TUẦN 5

Duyết tốt nghiệp

lần 1

01

Nguyễn Thị  Bảo Khanh

Thứ Sáu

06/10/2023

Thứ Sáu

13/10/2023

Thứ Sáu

20/10/2023

Thứ Sáu

27/10/2023

Thứ Hai

06/11/2023

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.