Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 26/08/2023 - 14:52:18
Tuần 100-101

   Lớp MT01+02B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 100]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 101]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

29-9-2023

TK giao diện trang web  (10)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

 

THỨ BA

05-9-2023

TK giao diện trang web  (12)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

31-9-2023

TK giao diện trang web  (11)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

 

THỨ NĂM

07-9 -2023

TK giao diện trang web  (13)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

02-9-2023

Nghỉ lễ

 

THỨ BẢY

09-9 -2023

TK giao diện trang web  (14)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.