Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 08/09/2023 - 15:04:50
Tuần 102-103

   Lớp MT01+02B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 102]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 103]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

12-9-2023

TK giao diện trang web  (13)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

 

THỨ BA

19-9-2023

 

 

THỨ NĂM

14-9-2023

TK giao diện trang web  (14)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

 

THỨ NĂM

21-9 -2023

 

 

THỨ BẢY

16-9-2023

TK giao diện trang web  (15)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

 

THỨ BẢY

23-9 -2023

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.