Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 20/05/2023 - 10:52:24
Tuần 86-87

    Lớp MT01+02B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 86]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 87]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

23-5 -2023

Phim Ngắn    (6)

Gv: Nguyễn Thị  Bảo Khanh

MT04

Lầu 6

 

THỨ BA

30-5-2023

Phim Ngắn    (9)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

25-5-2023

Phim Ngắn    (7)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

 

THỨ NĂM

01-6-2023

Phim Ngắn    (10)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

27-5-2023

Phim Ngắn    (8)

Gv: Nguyễn Thị  Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

 

THỨ BẢY

03-6-2023

Phim Ngắn    (11)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.