Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Sáu, 02/06/2023 - 14:55:20
Tuần 88-89

    Lớp MT01+02B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 88]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 89]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

06-6 -2023

Phim Ngắn    (12)

Gv: Nguyễn Thị  Bảo Khanh

MT04

Lầu 6

 

THỨ BA

13-6-2023

Phim Ngắn    (15)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

08-6-2023

Phim Ngắn    (13)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

 

THỨ NĂM

15-6-2023

Phim Ngắn    (16)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

10-6-2023

Phim Ngắn    (14)

Gv: Nguyễn Thị  Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

 

THỨ BẢY

17-6-2023

Nghệ thuậ trong TVC     (01)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.