Hôm nay, Thứ Hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 26/08/2023 - 14:51:38
Tuần 100-101

    Lớp MT01+02B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 100]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 101]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

29-9-2023

TK giao diện trang web  (8)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

 

THỨ BA

05-9-2023

Lớp nghỉ

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

31-9-2023

TK giao diện trang web  (9)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

 

THỨ NĂM

07-9 -2023

TK giao diện trang web  (10)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

02-9-2023

Nghỉ lễ

MT04,Lầu 6

 

THỨ BẢY

09-9 -2023

TK giao diện trang web  (11)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.