Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 06/05/2023 - 09:26:33
Tuần 51-52

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

08-5-2023

Maya nâng cao   (12)

GV:Phạm Ngọc Thanh Tân

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

15- 5 -2023

Maya nâng cao (15)

GV:Phạm Ngọc Thanh Tân

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

10- 5 -2023

Maya nâng cao   (13)

GV:Phạm Ngọc Thanh Tân

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

17 - 5 -2023

Maya nâng cao (16)

GV:Phạm Ngọc Thanh Tân

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

12-5 -2023

Maya nâng cao (14)

GV:Phạm Ngọc Thanh Tân

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

19- 5 -2023

TK nhân vật (1)

GV: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT06,Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.