Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 17/06/2023 - 14:59:17
Tuần 57-58

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-6-2023

TK nhân vật (14)

GV: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

26-6 -2023

TK nhân vật  (16)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

21-6 -2023

TK nhân vật (15)

GV: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

28 - 6 -2023

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

23-6 -2023

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

30- 6 -2023

Lớp nghỉ

  Ghi chú:  Học viên nghỉ hè từ ngày 01/7/2023  cho đến hết ngày 15/7/2023.

               Các lớp sẽ bắt đầu học tập trở lại từ ngày 17/7/2023. 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.