Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Hai, 10/07/2023 - 15:48:24
Tuần 57-58

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17- 7-2023

TK Môi trường (1)

Gv: Lê Minh

Nộp bài TK nhân vật cho TT trung tâm

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

24-7 -2023

TK Môi trường (4)

Gv: Lê Minh

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

19-7 -2023

TK Môi trường (2)

Gv: Lê Minh

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

26 - 7 -2023

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

21-7 -2023

TK Môi trường (3)

Gv: Lê Minh

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

28- 7 -2023

TK Môi trường (5)

Gv: Lê Minh

MT06,Lầu 9

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.