Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 29/07/2023 - 09:09:23
Tuần 61-62

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

31- 7- 2023

TK Môi trường (6)

Gv: Lê Minh

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

07 -8 -2023

TK Môi trường (8)

Gv: Lê Minh

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

02-8 -2023

Lớp nghỉ 

 

THỨ TƯ

09- 8 -2023

TK Môi trường (9)

Gv: Lê Minh

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

04-8 -2023

TK Môi trường (7)

Gv: Lê Minh

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

11- 8 -2023

TK Môi trường (10)

Gv: Lê Minh

MT06,Lầu 9

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.