Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 26/08/2023 - 14:43:55
Tuần 65-66

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28- 8- 2023

Concept  (6)

Gv: Lê Minh

Nộp bài TK môi trường cho TT trung tâm

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

04 -9 -2023

Nghỉ lễ

THỨ TƯ

30-8 -2023

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

06 - 9- 2023

Concept  (7)

Gv: Lê Minh

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

01-9 -2023

Nghỉ lễ

 

THỨ SÁU

08- 9 -2023

Concept  (8)

Gv: Lê Minh

MT06,Lầu 9

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.