Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 22/09/2023 - 15:05:51
Tuần 67-68

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-9-2023

Kịch bản  (6)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

02-10-2023

Kỹ thuật quay phim  (1)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT01,Lầu 6

THỨ TƯ

27-9-2023

Kịch bản  (7)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

04-10-2023

Kỹ thuật quay phim  (2)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT01,Lầu 6

THỨ SÁU

29-9-2023

Kịch bản  (8)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

06-10-2023

Kỹ thuật quay phim  (3)

Gv: Huỳnh Lê Chung

Nộp bài kịch bản cho TT trung tâm

MT01,Lầu 6

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.