Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 04/11/2023 - 10:25:56
Tuần 75-76

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-11-2023

Hậu kỳ & âm thanh  (4)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05,Lầu 6

 

THỨ HAI

13-11-2023

Hậu kỳ & âm thanh  (7)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05,Lầu 6

THỨ TƯ

08-11-2023

Hậu kỳ & âm thanh  (5)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05,Lầu 6

 

THỨ TƯ

15-11-2023

Hậu kỳ & âm thanh (8)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05,Lầu 6

THỨ SÁU

10-11-2023

Hậu kỳ & âm thanh  (6)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05,Lầu 6

 

THỨ SÁU

17-11-2023

Marketing (1)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT05,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.