Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 18/11/2023 - 09:03:39
Tuần 77-78

  Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-11-2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

27-11-2023

Marketing (3)

Gv:ThS.Nguyễn Viết Xuân Uyên 

MT05,Lầu 6

THỨ TƯ

22-11-2023

Marketing (1)

Gv: ThS. Nguyễn Viết Xuân Uyên 

Nộp bài Hậu kỳ & Âm thanh cho TT trung tâm

MT05,Lầu 6

 

THỨ TƯ

29-11-2023

Marketing (4)

Gv: ThS.Nguyễn Viết Xuân Uyên 

MT05,Lầu 6

THỨ SÁU

24-11-2023

Marketing (2)

Gv: ThS.Nguyễn Viết Xuân Uyên 

MT05,Lầu 6

 

THỨ SÁU

01-12 -2023

Marketing (5)

Gv: ThS.Nguyễn Viết Xuân uyên 

MT05,Lầu 6

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.