Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Sáu, 22/09/2023 - 15:02:43
Tuần 55-56

  Lớp MT04-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-9-2023

Thiết kế nhân vật  (4)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04,lầu 6

 

THỨ HAI

02-10-2023

Thiết kế nhân vật  (7)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04,lầu 6

THỨ TƯ

27-9-2023

Thiết kế nhân vật  (5)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04,lầu 6

 

THỨ TƯ

04-10-2023

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

29-9-2023

Thiết kế nhân vật  (6)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04,lầu 6

 

THỨ SÁU

06-10-2023

Thiết kế nhân vật  (8)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04,lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.