Hôm nay, Thứ Hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 07/10/2023 - 14:20:47
Tuần 57-58

  Lớp MT04-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAi

09-10-2023

Thiết kế nhân vật  (9)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04,lầu 6

 

THỨ HAI

16-10-2023

Thiết kế nhân vật  (12)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04,lầu 6

THỨ TƯ

11-10-2023

Thiết kế nhân vật  (10)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04,lầu 6

 

THỨ TƯ

18-10 -2023

Thiết kế nhân vật  (13)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04,lầu 6

THỨ SÁU

13-10-2023

Thiết kế nhân vật  (11)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04,lầu 6

 

THỨ SÁU

20-10 -2023

Thiết kế nhân vật  (14)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT04,lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.