Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 04/11/2023 - 10:25:14
Tuần 61-62

   Lớp MT04-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-11-2023

TK môi trường (5)

GV: Lê Minh

MT04,lầu 6

 

THỨ HAI

13-11-2023

TK môi trường (8)

GV: Lê Minh

MT04,lầu 6

THỨ TƯ

08-11-2023

TK môi trường (6)

GV: Lê Minh

MT04,lầu 6

 

THỨ TƯ

15-11-2023

TK môi trường (9)

GV: Lê Minh

MT04,lầu 6

THỨ SÁU

10-11-2023

TK môi trường (7)

GV: Lê Minh

MT04,lầu 6

 

THỨ SÁU

17-11-2023

TK môi trường (10)

GV: Lê Minh

MT04,lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.