Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 18/11/2023 - 09:02:29
Tuần 63-64

  Lớp MT04-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-11-2023

 

 

 

THỨ HAI

27-11-2023

Concept  (2)

GV: Lê Minh

MT04,lầu 6

THỨ TƯ

22-11-2023

TK môi trường (10)

GV: Lê Minh

MT04,lầu 6

 

THỨ TƯ

29-11-2023

Concept  (3)

GV: Lê Minh

Nộp bài TK môi trường cho TT trung tâm

MT04,lầu 6

THỨ SÁU

24-11-2023

Concept  (1)

GV: Lê Minh

MT04,lầu 6

 

THỨ SÁU

01-12 -2023

Concept  (4)

GV: Lê Minh

MT04,lầu 6

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.