Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 21/10/2023 - 10:34:18
Tuần 5-6

    Lớp MT05-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 05]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 06]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

24-10-2023

Màu sắc & bố cục (9)

Gv:ThS.TrầnThanh Phong

HN

Lầu 7

 

THỨ BA

31-10-2023

Màu sắc & bố cục (12)

GV: ThS. Trần Thanh Phong

       HN

     Lầu 7

THỨ NĂM

26-10-2023

Màu sắc & bố cục (10)

Gv:ThS.TrầnThanh Phong

HN

Lầu 7

 

THỨ NĂM

02-11 -2023

Illustrator CC (1)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

28-10-2023

Màu sắc & bố cục (11)

Gv: ThS. Trần Thanh Phong

 HN

      Lầu 7

 

THỨ BẢY

04-11 -2023

Illustrator CC (2)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.