Hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 04/11/2023 - 10:24:37
Tuần 9-10

   Lớp MT05-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 09]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

07-11-2023

Illustrator CC (3)

GV: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài Màu sắc & bố cục cho TT trung tâm

MT04,Lầu 6

 

THỨ BA

14-11-2023

Illustrator CC (6)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

09-11-2023

Illustrator CC (4)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ NĂM

16-11 -2023

Illustrator CC (7)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

11-11-2023

Illustrator CC (5)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ BẢY

18 -11 -2023

Illustrator CC (8)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.