Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 26/07/2019 - 15:23:04
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LỚP GRAPHIC DESIGNER 42 & FILM MEDIA 06

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN LẦN 1 (25-07-2019)

STT

HỌ & TÊN

NGÀY SINH

LỚP

Lớp : GD42-A. Thời gian học: Sáng 2-4-6 (08h00-11h00)

01

Huỳnh Thanh Phương Huy

14/10/1994

GD42-A (Sáng 2-4-6)

02

Đỗ Huỳnh Thảo Khuyên

17/09/2001

GD42-A (Sáng 2-4-6)

03

Võ Trương Thái Phong

22/04/2000

GD42-A (Sáng 2-4-6)

04

Hà Tố Như

09/07/1991

GD42-A (Sáng 2-4-6)

05

Nguyễn Thị Thu Hằng

25/02/1990

GD42-A (Sáng 2-4-6)

06

Nguyễn Thị Thanh Hà

27/02/1975

GD42-A (Sáng 2-4-6)

07

Nguyễn Võ Tuấn Kiệt

13/01/1999

GD42-A (Sáng 2-4-6)

08

Nguyễn Vũ Minh Thư

26/11/2000

GD42-A (Sáng 2-4-6)

09

Nguyễn Thị Khánh Thư

07/07/1977

GD42-A (Sáng 2-4-6)

10

Lê Văn Hoàng

04/07/2001

GD42-A (Sáng 2-4-6)

Lớp : GD42-B. Thời gian học: Tối 2-4-6 (18h00-21h00)

01

Vũ Lê Tuấn Anh

14/04/1998

GD42-B (Sáng 2-4-6)

02

Nguyễn Thị Yên

15/02/1992

GD42-B (Sáng 2-4-6)

03

Nguyễn Thị Hồng Lan

08/06/1992

GD42-B (Sáng 2-4-6)

04

Phạm Thị Hải Vân

13/05/1990

GD42-B (Sáng 2-4-6)

05

Đỗ Trúc Quỳnh

 

GD42-B (Sáng 2-4-6)

06

Nguyễn Hoàng An

17/03/1991

GD42-B (Sáng 2-4-6)

07

Dương Ngọc Phương Uyên

14/12/1993

GD42-B (Sáng 2-4-6)

08

Lê Hoàng Phương Uyên

07/09/1994

GD42-B (Sáng 2-4-6)

09

Thạch Thị Quỳnh Như

15/10/1998

GD42-B (Sáng 2-4-6)

10

Hứa Thị Diễm Trang

10/09/1990

GD42-B (Sáng 2-4-6)

11

Nguyễn Bảo Yến

2/2/1996

GD42-B (Sáng 2-4-6)

12

Hồ Ngọc Chi

09/05/1978

GD42-B (Sáng 2-4-6)

 

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LỚP FILM MEDIA – FD06

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN LẦN 1 (25-07-2019)

STT

HỌ & TÊN

NGÀY SINH

LỚP

01

Ông Hoàng Trúc Giang

07/08/1987

FD06 (Tối 2-4-6)

02

Hồ Hữu Thừa

20/02/1993

FD06 (Tối 2-4-6)

03

Lê Minh Hoàng Mai

09/06/1994

FD06 (Tối 2-4-6)

04

Lê Kim Ngân

19/10/1998

FD06 (Tối 2-4-6)

05

Phạm Minh Uyên

04/09/2004

FD06 (Tối 2-4-6)

06

Nguyễn Vân Anh

03/08/2004

FD06 (Tối 2-4-6)

07

Phan Thị Bé Hân

03/11/1988

FD06 (Tối 2-4-6)

08

Thân Chí Nguyên

17/03/1999

FD06 (Tối 2-4-6)

09

Võ Thị Cẩm Tiên

12/07/1998

FD06 (Tối 2-4-6)

Mời các Anh chị có tên trong danh sách trên nhận giấy báo nhập học tại Văn phòng Trung tâm Polyart và hoàn tất các thủ tục nhập học từ ngày 29/07/2019 đến hết ngày 10/08/2019.

 

  POLYART–TRAINING ART DESIGN

 


Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.