Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Ba, 16/04/2024 - 14:52:20
Tuần 29-30

   Lớp MT05-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

16- 4 -2024

Typography  (1)

Gv:  Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04,Lầu 6

 

THỨ BA

23- 4 -2024

Typography  (3)

Gv:  Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Nộp bài  After Effect cho TT trung tâm

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

18- 4 -2024

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

 

 

THỨ NĂM

25- 4 -2024

Typography  (4)

Gv:  Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

20- 4 -2024

Typography  (2)

Gv:  Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04,Lầu 6

 

THỨ BẢY

27 -4 -2024

Nghỉ lễ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.