Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Năm, 14/09/2023 - 08:40:21
Tuần 11-12

   Lớp 3Dgame-k15  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 9]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

12-9-2023

Bố cục tạo hình  (8)

GV: Lê Minh

MT05

     Lầu 9

 

THỨ BA

19-9-2023

Photoshop Basic   (3)

GV: Phan Vũ Linh

Nộp bài Bố cục tạo hình cho TT trung tâm

MT05

     Lầu 9

THỨ NĂM

14-9-2023

Photoshop Basic   (1)

GV: Phan Vũ Linh

MT05

     Lầu 9

 

THỨ NĂM

21-9 -2023

Photoshop Basic   (4)

GV: Phan Vũ Linh

MT05

     Lầu 9

THỨ BẢY

16-9-2023

Photoshop Basic   (2)

GV: Phan Vũ Linh

MT05

     Lầu 9

 

THỨ BẢY

23-9 -2023

Photoshop Basic   (5)

GV: Phan Vũ Linh

MT05

     Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.