Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Sáu, 26/08/2016 - 11:37:00
Tuần 48 - 49

Lớp FD02-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-08-2016

Xử lý âm thanh (3)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ HAI

05-09-2016

Xử lý âm thanh (5)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ TƯ

31-08-2016

Xử lý âm thanh (4)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ TƯ

07-09-2016

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

02-09-2016

Nghỉ Lễ

 

 

THỨ SÁU

09-09-2016

Xử lý âm thanh (6)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.