Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 02/12/2016 - 10:33:11
Tuần 62 - 63

Lớp FD02-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

06-12-2016

Hướng dẫn TN (5)

Gv: Tôn Thất Toàn

CL4

 

THỨ BA

13-12-2016

Hướng dẫn TN (6)

Gv: Tôn Thất Toàn

CL4

THỨ NĂM

08-12-2016

Lớp nghỉ

 

 

THỨ NĂM

15-12-2016

Lớp nghỉ

 

THỨ BẢY

10-12-2016

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BẢY

17-12-2016

Lớp nghỉ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.