Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Hai, 16/03/2015 - 16:00:23
(3603 lượt xem)
Tuần 26 - 27

 

Lớp FD01-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

16-03-2015

3D Design (3)

Gv: Tô Huỳnh Bảo Minh

CL4

 

THỨ HAI

23-03-2015

3D Design (6)

Gv: Tô Huỳnh Bảo Minh

CL4

THỨ TƯ

18-03-2015

3D Design (4)

Gv: Tô Huỳnh Bảo Minh

CL4

 

THỨ TƯ

25-03-2015

3D Design (7)

Gv: Tô Huỳnh Bảo Minh

CL4

THỨ SÁU

20-03-2015

3D Design (5)

Gv: Tô Huỳnh Bảo Minh

CL4

 

THỨ SÁU

27-03-2015

3D Design (8)

Gv: Tô Huỳnh Bảo Minh

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.