Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 07/09/2019 - 16:40:13
Tuần 1-2

  Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 1]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 2]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-09-2019

Drawing (1)

Gv: Phạm Quốc Ân

P10.06

Lầu 10

 

THỨ HAI

16-09-2019

Drawing (4)

Gv: Phạm Quốc Ân

P10.06

        Lầu 10

THỨ TƯ

11-09-2019

Drawing (2)

Gv: Phạm Quốc Ân

P10.06

Lầu 10

 

THỨ TƯ

18-09-2019

Drawing (5)

Gv: Phạm Quốc Ân

P10.06

        Lầu 10

THỨ SÁU

13-09-2019

Drawing (3)

Gv: Phạm Quốc Ân

P10.06

       Lầu 10

 

THỨ SÁU

20-09-2019

Drawing (6)

Gv: Phạm Quốc Ân

P10.06

        Lầu 10

 Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 1]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 2]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-09-2019

Drawing (1)

Gv: Lê Thị Quế Châu

P10.06

Lầu 10

 

THỨ HAI

16-09-2019

Drawing (4)

Gv: Lê Thị Quế Châu

P10.06

Lầu 10

THỨ TƯ

11-09-2019

Drawing (2)

Gv: Lê Thị Quế Châu

P10.06

Lầu 10

 

THỨ TƯ

18-09-2019

Drawing (5)

Gv: Lê Thị Quế Châu

P10.06

Lầu 10

THỨ SÁU

13-09-2019

Drawing (3)

Gv: Lê Thị Quế Châu

P10.06

Lầu 10

 

THỨ SÁU

20-09-2019

Drawing (6)

Gv: Lê Thị Quế Châu

P10.06

Lầu 10

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.