Hôm nay, Thứ Sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 21/09/2019 - 09:53:12
Tuần 2-4

  Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 2]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 4]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-09-2019

Drawing (7)

Gv: Phạm Quốc Ân

P10.06

Lầu 10

 

THỨ HAI

30-09-2019

Mạng nội bộ (1)

Gv: Nguyễn Anh Minh

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

25-09-2019

Drawing (8)

Gv: Phạm Quốc Ân

P10.06

Lầu 10

 

THỨ TƯ

02-10-2019

Hệ điều hành Mac OS (1)

GV: Trương Minh Thiên

CL14, Lầu 8

THỨ SÁU

27-09-2019

Drawing (9)

Gv: Phạm Quốc Ân

P10.06

Lầu 10

 

THỨ SÁU

04-10-2019

Hệ điều hành Mac OS (2)

GV: Trương Minh Thiên

CL14, Lầu 8

CHỦ NHẬT

29-09-2019

Drawing (10)

Gv: Phạm Quốc Ân

Lăng ông Bà chiểu

 

CHỦ NHẬT

06-10-2019

Drawing (11)

Gv: Phạm Quốc Ân

Lăng ông Bà chiểu

  Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 3]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 4]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-09-2019

Drawing (7)

Gv: Lê Thị Quế Châu

P10.06

Lầu 10

 

THỨ HAI

30-09-2019

Mạng nội bộ (1)

Gv: Nguyễn Anh Minh

CL3,Lầu 9

THỨ TƯ

25-09-2019

Drawing (8)

Gv: Lê Thị Quế Châu

P10.06

Lầu 10

 

THỨ TƯ

02-10-2019

Hệ điều hành Mac OS (1)

GV: Lê Việt Hùng

CL14,Lầu 8

THỨ SÁU

27-09-2019

Drawing (9)

Gv: Lê Thị Quế Châu

P10.06

Lầu 10

 

THỨ SÁU

04-10-2019

Hệ điều hành Mac OS (2)

GV: Lê Việt Hùng

CL14,Lầu 8

CHỦ NHẬT

29-09-2019

Drawing (10)

Gv: Lê Thị Quế Châu

Lăng ông Bà chiểu

 

CHỦ NHẬT

06-10-2019

Drawing (11)

Gv: Lê Thị Quế Châu

Lăng ông Bà chiểu

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.