Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 13/11/2021 - 12:46:38
Tuần 17-18

   Lớp 3Dgame-k11 (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

16-11-2021

Maya Basic (7)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

Nộp bài Photoshop cho TT trung tâm

MT05,Lầu9

Lầu 9

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ BA

23-11-2021

3D nâng cao  (2)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

THỨ NĂM

18-11-2021

Maya Basic (8)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

MT05,Lầu 9

 

THỨ NĂM

25-11-2021

3D nâng cao  (3)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

THỨ  BẢY

20-11-2021

3D nâng cao (1)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

 

THỨ  BẢY

27-11-2021

3D nâng cao  (4)

Gv: Nguyễn Quang Đức

Nộp bài Maya Basic cho TT trung tâm

MT05, Lầu 9

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.