Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Tư, 25/08/2010 - 21:43:41
(26502 lượt xem)
BAN CỐ VẤN

- PGS. TS Nguyễn Văn Minh : Hiệu Trưởng Trường Đại học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ths. Đỗ Văn Dũng : Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ths. Lê Văn Duẩn : Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.


Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.