Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Chủ nhật, 13/03/2022 - 10:13:04
Tuần 15-16

 

Lớp 3Dgame-k12  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

15-03-2022

Photoshop Basic (5)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ BA

22-03-2022

Photoshop Basic (8)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05,Lầu 9

THỨ NĂM

17-03-2022

Photoshop Basic (6)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ NĂM

24-03-2022

Maya Basic (1)

Gv: Nguyễn Tán Phát Anh

MT06,Lầu 9

THỨ BẢY

19-03-2022

Photoshop Basic (7)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ BẢY

26-03-2022

Maya Basic (2)

Gv: Nguyễn Tán Phát Anh

MT06,Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.