Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Sáu, 08/04/2022 - 10:55:41
Tuần 19-20

   Lớp 3Dgame-k12  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 19]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

12-04-2022

Maya Basic (6)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

MT06,Lầu 9

 

THỨ BA

19-04-2022

3D Nâng cao (1)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06, Lầu 9

THỨ NĂM

14-04-2022

Maya Basic (7)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

MT06,Lầu 9

 

THỨ NĂM

21-04-2022

3D Nâng cao (2)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06, Lầu 9

THỨ BẢY

16-04-2022

Maya Basic (8)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

MT06,Lầu 9

 

THỨ BẢY

23-04-2022

3D Nâng cao (3)

Gv: Nguyễn Quang Đức

Nộp bài Maya Basic cho TT trung tâm

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.