Hôm nay, Thứ Hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 07/05/2022 - 11:08:54
Tuần 23-24

  Lớp 3Dgame-k12  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

10-5-2022

3D Nâng cao (8)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06,Lầu 9

 

THỨ BA

17-05-2022

3D Nâng cao (11)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06, Lầu 9

THỨ NĂM

12-5-2022

3D Nâng cao (9)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06,Lầu 9

 

THỨ NĂM

19-05-2022

3D Nâng cao (12)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06, Lầu 9

THỨ BẢY

14-5-2022

3D Nâng cao (10)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06,Lầu 9

 

THỨ BẢY

21-05-2022

3D Nâng cao (13)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.