Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Bảy, 04/06/2022 - 11:14:47
Tuần 27-28

   Lớp 3Dgame-k12  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

07-6-2022

3D Nâng cao (19)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06,Lầu 9

 

THỨ BA

14-6-2022

3D Nâng cao (22)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06, Lầu 9

THỨ NĂM

09-6-2022

3D Nâng cao (20)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06,Lầu 9

 

THỨ NĂM

16-6-2022

3D Nâng cao (23)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06, Lầu 9

THỨ BẢY

11-6-2022

3D Nâng cao (21)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06,Lầu 9

 

THỨ BẢY

18-6-2022

3D Nâng cao (24)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.