Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 04/06/2022 - 11:15:47
Tuần 8-9

   Lớp 3Dgame-k13  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 08]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 09]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

07-6-2022

Bố cục tạo hình (3)

Gv: Lê Minh

MT02,Lầu 6

 

THỨ BA

14-6-2022

Bố cục tạo hình (6)

Gv: Lê Minh

MT02, Lầu 6

THỨ NĂM

09-6-2022

Bố cục tạo hình (4)

Gv: Lê Minh

MT02,Lầu 6

 

THỨ NĂM

16-6-2022

Bố cục tạo hình (7)

Gv: Lê Minh

MT02, Lầu 6

THỨ BẢY

11-6-2022

Bố cục tạo hình (5)

Gv: Lê Minh

MT02,Lầu 6

 

THỨ BẢY

18-6-2022

Bố cục tạo hình (8)

Gv: Lê Minh

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.