Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Năm, 12/01/2023 - 09:35:49
Tuần 13-14

  Lớp 3Dgame-k14  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

31-01 -2023

Lớp nghỉ 

 

THỨ BA

07-02-2023

Bố cục tạo hình  (3)

Gv: Lê Minh

MT05, lầu 9

THỨ NĂM

02-02-2023

Bố cục tạo hình  (1)

Gv: Lê Minh

MT05, lầu 9

 

THỨ NĂM

09-02-2023

Bố cục tạo hình  (4)

Gv: Lê Minh

MT05, lầu 9

THỨ BẢY

04-02-2023

Bố cục tạo hình  (2)

Gv: Lê Minh

MT05, lầu 9

 

THỨ BẢY

11-02-2023

Bố cục tạo hình  (5)

Gv: Lê Minh

MT05, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.