Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Hai, 27/03/2023 - 09:53:09
Tuần 21-22

    Lớp 3Dgame-k14  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 21]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

27-3 -2023

Maya Basic (4)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT05, lầu 9

 

THỨ BA

04-4-2023

Lớp nghỉ 

THỨ NĂM

29-3-2023

Maya Basic (5)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT05, lầu 9

 

THỨ NĂM

06-4-2023

Lớp nghỉ 

THỨ BẢY

31-3-2023

Maya Basic (6)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT05, lầu 9

 

THỨ BẢY

08-4-2023

Lớp nghỉ

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.