Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Năm, 06/04/2023 - 11:44:29
Tuần 23-24

   Lớp 3Dgame-k14  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

11-4 -2023

Làm bài test

MT05, lầu 9

 

THỨ BA

18-4-2023

Lớp nghỉ

THỨ NĂM

13-4-2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ NĂM

20-4-2023

Lớp nghỉ

THỨ BẢY

15-4-2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BẢY

22-4-2023

Lớp nghỉ

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.