Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 02/12/2022 - 15:23:16
Tuần 3-4

   Lớp 3Dgame-k14  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 03]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 04]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

06-12-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BA

13-12-2022

Hình Hoạ (08)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

NH2

Lầu 7

THỨ NĂM

08-12-2022

Hình Hoạ (06)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

NH2

Lầu 7

 

THỨ NĂM

15-12-2022

Hình Hoạ (09)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

NH2

Lầu 7

THỨ BẢY

10-12-2022

Hình Hoạ (07)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

NH2

Lầu 7

 

THỨ BẢY

17-12-2022

Hình Hoạ (10)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

NH2

Lầu 7

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

18-12-2022

Hình Hoạ (11)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Vẽ ngoạicảnh

Từ 8h00-11h00

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.