Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 30/12/2022 - 09:56:27
Tuần 7-8

  Lớp 3Dgame-k14  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 07]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 08]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

03-01-2023

Màu sắc & bố cục (06)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

NH2

Lầu 7

 

THỨ BA

10-01-2023

Màu sắc & bố cục (9)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

NH2

Lầu 7

THỨ NĂM

05-01-2023

Màu sắc & bố cục (07)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

NH2

Lầu 7

 

THỨ NĂM

12-01-2023

Màu sắc & bố cục (10)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

NH2

Lầu 7

THỨ BẢY

07-01-2023

Màu sắc & bố cục (08)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

NH2

Lầu 7

 

THỨ BẢY

14-01-2023

Lớp nghỉ

 

Trung tâm Polyart nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 14/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023

Học viên đi học lại ngày 30/01/2023 (Thứ 2)

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.