Hôm nay, Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024
Thứ Ba, 10/11/2020 - 09:52:33
TUẦN 62 - 63

Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-11-2020

Storyboard (4)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

16-11-2020

Biên Tập Film (1)

Gv: Dương Bảo Tân

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

11-11-2020

Storyboard (5)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

18-11-2020

Biên Tập Film (2)

Gv: Dương Bảo Tân

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

13-11-2020

Storyboard (6)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

 

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.