Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Thứ Năm, 19/11/2020 - 15:49:46
Tuần 65 - 66

Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-11-2020

Storyboard (7)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

30-11-2020

Xử lý kỹ xảo (1)

Gv: Mia Xuân Hưng

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

25-11-2020

Biên Tập Film (1)

Gv: Dương Bảo Tân

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

02-12-2020

Xử lý kỹ xảo (2)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

27-11-2020

Biên Tập Film (2)

Gv: Dương Bảo Tân

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

04-12-2020

Xử lý kỹ xảo (3)

Gv: Mai Xuân hưng

MT04,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.