Hôm nay, Thứ Hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 15/01/2021 - 15:53:58
Tuần 73 - 74

Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-01-2021

 

Xử lý âm thanh (1)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

25-01-2021

Xử lý âm thanh (4)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

20-01-2021

Xử lý âm thanh (2)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

27-01-2021

Xử lý âm thanh (5)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

22-01-2021

Xử lý âm thanh (3)

Gv: Huỳnh Lê Chung

Nộp bài Video Capture cho tt Trung tâm

MT04,Lầu 6

Sau 19h30 HV chưa nộp bài coi như là trễ hạn

 

THỨ SÁU

29-01-2021

Xử lý âm thanh (6)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.