Hôm nay, Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023
Thứ Năm, 25/02/2021 - 12:27:52
Tuần 75-76

    Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

08-03-2021

Biên tập phim (2)

Gv: Lê Minh Thành

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

03-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

10-03-2021

Biên tập phim (3)

Gv: Lê Minh Thành

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

05-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

12-03-2021

Biên tập phim (4)

Gv: Lê Minh Thành

MT04,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.