Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 13/08/2022 - 08:52:50
Tuần 33-34

  Lớp GD47-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-8-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

22-8-2022

Indesign CC (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài Nhiếp ảnh cho TT trung tâm

MT05,lầu 9

THỨ TƯ

17-8-2022

Indesign CC (4)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT05, lầu 9

 

THỨ TƯ

24-8-2022

Indesign CC (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT05,lầu 9

THỨ SÁU

19-8-2022

Indesign CC (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT05, lầu 9

 

THỨ SÁU

26-8-2022

Indesign CC (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT05,lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.